Szkoła przyszłości – SP Górowo Iławeckie

Projekt „Szkoła przyszłości – SP Górowo Iławeckie”
RPWM.02.02.01-28-0050/19
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe

REKRUTACJA
Zapraszamy 80 uczniów na bezpłatne zajęcia w ramach projektu EFS RPO 2014-2020:
I. Zajęcia TEAMWORK – PRZEDSIĘBIORCA I HELLO ENGLISH JĘZYK ANGIELSKI dla 40 uczniów
(zajęcia od 10.2021 do 06.2022) – 4 grupy wiekowe, średnio 10 osobowe
II. Zajęcia ŚWIAT TIK dla 40 uczniów
(zajęcia od 10.2021 do 06.2022) – 4 grupy wiekowe, średnio 10 osobowe
W ramach zajęć zapewniony bezpłatny transport dla uczniów

Rekrutacja trwa od 14 września do 4 października  –
wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny – dostępny w sekretariacie szkoły!

Kontakt Biuro Projektu
Ośrodek Mediacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Porozumienie“ Izabela Krzyszycha
Ul. Leyka 7, 10-690 Olsztyn osrodekporozumienie@wp.pl 739 001 733, 600 483 146, http://porozumienie.olsztyn.pl