Współpraca

Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki edukacyjne: żłobki, przedszkola, szkoły do współpracy w zakresie współtworzenia projektów edukacyjnych mających na celu rozwój kompetencji uczniów oraz modernizację bazy dydaktyczno-edukacyjnej placówki. Posiadamy szerokie doświadczenie w pisaniu oraz prowadzeniu projektów zwiększających szanse edukacyjne uczniów oraz atrakcyjność placówki.

Chętnie nawiążemy współpracę z Domami Pomocy Społecznej zajmującymi się osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi w ramach organizacji projektów edukacyjnych , profilaktycznych, warsztatów, wycieczek i wielu innych aktywności skierowanych do tych grup społecznych.