O ośrodku

W lipcu 2008 roku ruszył ośrodek „Porozumienie” dla osób, które poszukują pomocy w rozwiązaniu swoich problemów.

Głównym założeniem jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, konsultacje, poznanie diagnostyczne partnerów, pomoc terapeutyczną w zakresie zajęć indywidualnych, grupowych pozwalających na rozwój osobisty jednostek oraz grup społecznych w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Jak powstał  pomysł otwarcia  Ośrodek mediacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej „POROZUMIENIE?

Pomysłodawcą otwarcia Ośrodek mediacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej „POROZUMIENIE jest Izabela Krzyszycha  pedagog.

W Olsztynie mieszka  172 993 mieszkańców i nie ma takiego miejsca w którym otrzymalibyście Państwo profesjonalną pomoc w takim zakresie jaką oferuje Nasz ośrodek „POROZUMIENIE”. Tutaj znajdziesz właściwą /właściwe osoby, otrzymasz  wsparcie i oczekiwaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, edukacyjną  również  z zakresu mediacji    i negocjacji. Jest to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie, które realizować będą  dla  Państwa zespoły  specjalistów z ośrodka „ POROZUMIENIE”

Spotkanie ze specjalistą – czym ono jest?

Czego możecie Państwo oczekiwać po takim spotkaniu z  pedagogiem, psychologiem psychoterapeutą, mediatorem?

Rozmowa ze specjalistą jest spotkaniem z drugim człowiekiem, który z uwagą wysłucha         i  poradzi jak rozwiązać problem z którym zwróciłeś się do Nas. Celem takiego spotkania jest próba poznania siebie, relacji z innymi ludźmi, rozpoznania problemów i odnalezienie  własnego potencjału  do radzenia sobie z trudnościami i problemami życia codziennego.

Kiedy powinniście  skorzystać z pomocy specjalisty?

Zazwyczaj ludzie przychodzą po pomoc, poradę do specjalisty  w momencie, który sami określają jako – „nie radzę sobie ze swoimi problemami” lub  „źle się czuję”. Mogą  to być np: dokuczliwy smutek, wybuchy złości, poczucie osamotnienia, bezradność lub brak poczucia bezpieczeństwa, brak zainteresowania  u innych itp. Rozwód rodziców, rozstanie z partnerem, śmierć bliskiej osoby, nagła zmiana w życiu, czy doświadczenie przemocy – są to trudne chwile, które pojawić się mogą w życiu każdego z nas.

Jest to taki  moment, w którym warto odbyć konsultację ze specjalistą.

Wszystkich naszych specjalistów obowiązuje kodeks zawodowy, tajemnica zawodowa oraz zapewnienie dyskrecji, anonimowość i uczciwość w relacjach. Wszystkie zdarzenia, które mogą nam się przydarzyć a z którymi nie umiemy sobie poradzić, które utrudniają nam funkcjonowanie w życiu zawodowym, osobistym mogą okazać się prostsze, łatwiejsze do rozwiązania przy pomocy specjalistów. Pracownicy,  podczas  spotkań  poznają Was, rozmawiają  o  przeżyciach, wątpliwościach, odczuciach i rozterkach. Aby  skutecznie pomagać musimy  pozostawać  dyskretni i uczciwi. Jesteśmy tylko dla Ciebie.