„Elektronik od szkolenia do zatrudnienia”

Rekrutacja od 01 września do 17 września 2021 
30  pełnoletnich uczniów ZSEiT (kierunki: TUiSEO, Elektryk, Elektronik)
Bezpłatne Kursy kończące się zaświadczeniami MEN/certyfikatami:

  • Indywidualna diagnoza w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych – 3h na 1 ucznia, łącznie 90 godzin, termin: 09-10.2021 r.
  • Kurs obsługi dronów – wykorzystywanie dronów do wykonywania pomiarów – 48h, termin: 10.2021
  • Kurs SEP – 30h, termin: 11.2021 r.
  • Kurs Instalator instalacji fotowoltaicznych w połączeniu z pompami ciepła – 48h, termin: 11.2021-01.2022 r.

W ramach kursów dla uczniów zapewniony będzie bezpłatny catering i transport na kursy
Płatne staże dla uczniów w wymiarze 150 h (01-08.2022 r.) – stażystom przysługuje stypendium za staż w wysokości2 322 zł netto

Projekt „Elektronik od szkolenia do zatrudnienia”
Miejsce kursów: ZSEiT w Olsztynie, sala 6, 9, 22, 25, 104 (prosimy aby salę potwierdzać na portierni)

Kurs dronów
02.10.2021 – Sobota 08:30-17:45 – grupa 1
03.10.2021 Niedziela 08:30-17:45 – grupa 1
09.10.2021 Sobota 08:30-17:45 – grupa 1 i 2
10.10.2021 Niedziela 08:30-17:45 – grupa 1 i 2
16.10.2021 – Sobota 08:30-17:45 – grupa 2 i 3
17.10.2021 Niedziela 08:30-17:45 – grupa 2 i 3
23.10.2021 – Sobota 08:30-17:45 – grupa 3
24.10.2021 Niedziela 08:30-17:45 – grupa 3

Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne (SEP) dla 30 uczniów – 30h kursu, 3 grupy 10 osobowe
Grupa 1,2
05.11.2021 15:00-19:45
06.11.2021 08:30-17:45
07.11.2021 08:30-17:45
Grupa 3
17.12.2021 15:00-19:45
18.12.2021 08:30-17:45
19.12.2021 08:30-17:45

Kurs Instalator instalacji fotowoltaicznych w połączeniu z pompami ciepła – 48h kursu, 3 grupy 10 osobowe
Grupa 1
20.11.2021 r. 8.30 – 18.30
21.11.2021 r. 8.30 – 18.30
27.11.2021 r. 8.30 – 18.30
28.11.2021 r. 8.30 – 18.30
Grupa 2
11.12.2021 r. 8.30 – 18.30
12.12.2021 r. 8.30 – 18.30
18.12.2021 r. 8.30 – 18.30
19.12.2021 r. 8.30 – 18.30
Grupa 3
15.01.2022 r. 8.30 – 18.30
16.01.2022 r. 8.30 – 18.30
22.01.2022 r. 8.30 – 18.30
23.01.2022 r. 8.30 – 18.30