Dobre kwalifikacje z Elektronikiem

2.4.1 RPO  Projekt RPWM.02.04.01-28-0023/19,  Dobre kwalifikacje z Elektronikiem,  okres realizacji: 2019-09-01 – 2020-08-31, wartość projektu:   417 851,62. Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 30 ucz.(2K/28M) poprzez współpracę z pracodawcami, kursy oraz staże zawodowe od 01.09.2019 do 31.08.2020 roku. Cele szczegółowe projektu: podniesienie kompetencji/kwalifikacji zawodowych u 30 uczniów (2K/28M) przez ukończenie kursów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, podniesienie umiejętności praktycznych do przyszłego zatrudnienia 30 uczniów (2K/28M) przez ukończenie staży zawodowych.