Absolwenci na szóstkę

2.4.1 RPO „Absolwenci na szóstkę”,  Projekt RPWM.02.04.01-28-0086/16, okres realizacji: 2017-01-02 – 2017-08-31, wartość projektu: 558 797,25, wszystkie wydatki kwalifikowalne, rozliczony wniosek końcowy, wskaźniki osiągnięte w 100%.