Samochodówka – szkoła z przyszłością

2.4.1 RPO Samochodówka – szkoła z przyszłością, Projekt RPWM.02.04.01-28-0026/18,  okres realizacji:  2018-09-01- 2020-05-31, wartość projektu: 400 090,90.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 35 uczniów (1K/34M) ZSS w Olsztynie poprzez współpracę z pracodawcami, kursy oraz staże zawodowe od 01.09.2018 do 31.10.2019 roku. Każdy z uczniów odbędzie kurs zawodowy, a następnie staż w wymiarze 150 godzin u pracodawcy.