„Przedsiębiorcze Przedszkolaki”

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Miejsce realizacji projektu: Warmińsko-Mazurskie /Olsztyn/Bukwałd

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się j. angielskim., kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności wśród 77 dzieci z Przedszkoli z gm. Olsztyn oraz gm. Bukwałd, w wieku 3-6 lat poprzez wdrożenie nowego programu nauczania, realizację dodatkowych zajęć oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 9 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych w przedszkolu oraz poprzez aktywną współpracę z 48 rodzicami w okresie od 1.08.2018 do 31.07.2020. W odpowiedzi na przeprowadzoną diagnozę w SP
w Bukwałdzie oraz Przedszkolach Delfin w Olsztynie zostanie wprowadzony nowy program nauczania, którego celem będzie zwiększenie skuteczności wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u dzieci – inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i scenariusze zajęć, nauczyciele zostaną przeszkoleni, przez 4 semestry będą prowadzili zajęcia zgodnie z nowym programem.

W ramach działań zostaną zrealizowane 4 projekty edukacyjne:

  1. Język angielski,
  2. Robotyka,
  3. Przedsiębiorczość ,
  4. Klub Małego Odkrywcy.