Olsztyńska Samochodówka – szkołą profesjonalnych kompetencji zawodowych

2.4.1 RPO Olsztyńska Samochodówka – szkołą profesjonalnych kompetencji zawodowych, Projekt, RPWM.02.04.01-28-0042/19,  okres realizacji: 2019-09-01 – 2020-08 -31, wartość projektu:  422 523,81.  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 30 uczniów (2K/28M) ZSS w Olsztynie poprzez współpracę z pracodawcami, kursy oraz staże zawodowe od 01.09.2019 do 31.08.2020 roku. Każdy z uczniów odbędzie kurs zawodowy, a następnie staż w wymiarze 150 godzin u pracodawcy.