„Nowoczesne Szkoły bez barier – SP Tuławki i SP Bukwałd”

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Miejsce realizacji projektu: Warmińsko-Mazurskie / Tuławki/ Bukwałd

 

Projekt przewiduje wsparcie w ramach drugiego typu projektu tj. tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Wsparcie skierowane jest do 7 nauczycieli nauk matematyczno-przyrodniczych SP w Tuławki i SP w Bukwałdzie i 80 uczniów wyżej wymienionych szkół.

W celu niwelowania nierówności, barier w edukacji na obszarze wiejskim projekt przewiduje 3 działania zgodnie z regulaminem konkursu:

  1. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
    i matematycznych,
  2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu
    i wykorzystywania pracowni zakupionych w ramach projektu,
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki za pomocą innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu ze współpracą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zaplanowane wyposażenie pracowni, jak i wsparcie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych wynika z przeprowadzonej i zatwierdzonej diagnozy oraz odpowiada potrzebom. Aby przeciwdziałać barierom rodzice zostaną uświadomieni, iż w związku ze wsparciem udział w projekcie ich dzieci będzie bezpłatny – transport do domu, dodatkowo rodzice zostaną poinformowani, że budynek oraz sale będą dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.