Dobre kwalifikacje z Elektronikiem

2.4.1 RPO  Projekt RPWM.02.04.01-28-0025/18,  Dobre kwalifikacje z Elektronikiem,  okres realizacji: 2018-09-01 – 2019-08-31, wartość projektu:   418 036,49.   Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 30 ucz.(1K/29M) poprzez współpracę z pracodawcami, kursy oraz staże zawodowe od 01.09.2018 do 31.08.2019 roku. Cele szczegółowe projektu: 1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych u 30 uczniów (1K/29M) przez ukończenie warsztatów i kursów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, podniesienie umiejętności praktycznych do przyszłego zatrudnienia 30 uczniów (1K/29M) przez ukończenie staży zawodowych. Dla uczniów zostaną zorganizowane kursy z kompetencji miękkich, kursy zawodowe oraz staże zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców.  Projekt zakończony, wskaźniki osiągnięte w 100%, rozliczony końcowy wniosek o płatność