„Centrum Nowoczesności – LO Górowo Iławeckie”

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Miejsce realizacji projektu: Warmińsko-Mazurskie / Tuławki/ Bukwałd

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych 30 uczniów w LO w Górowie Iławieckim poprzez zajęcia dodatkowe metodą eksperymentu oraz nabycie kompetencji kluczowych z nauczania metodą eksperymentu oraz 5 nauczycieli. Działania projektowe to również wyposażenie szkolnych pracowni z nauk matematyczno-przyrodniczych.

Projekt przewiduje wsparcie w ramach drugiego typu projektu tj. tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.