„Akademia eksperymentów – SP Dywity”

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Miejsce realizacji projektu: Warmińsko-Mazurskie / Dywity

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych z nauk matematyczno-przyrodniczych 96 uczniów SP Dywity poprzez zajęcia dodatkowe metodą eksperymentu oraz nabycie kompetencji kluczowych z nauczania metodą eksperymentu 10 nauczycieli wraz z wyposażeniem szkolnych pracowni nauk matematyczno-przyrodniczych w SP Dywity od 01.08.2018 do 30.06.2019.

Projekt przewiduje wsparcie w ramach drugiego typu projektu tj. tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W celu niwelowania nierówności, barier w edukacji na obszarze wiejskim projekt przewiduje
3 działania:

  1. Wyposażenie szkolnych pracowni SP Dywity w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
    i matematycznych,
  2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli SP Dywity w zakresie nauczania metodą eksperymentu i wykorzystywania pracowni zakupionych w ramach projektu,
  3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów SP Dywity w zakresie przedmiotów przyrodniczych
    i matematyki za pomocą innowacyjnych zajęć metodą eksperymentu ze współpracą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.