„Dobre Kwalifikacje”

Okres realizacji projektu: od: 2017-09-01 do: 2018-08-31

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE OLSZTYN (cały powiat)

Celem projektu jest podniesienie umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 30 uczniów poprzez współpracę z pracodawcami, kursy oraz staże zawodowe od 01.09.2017 do 31. 06.2018 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych u 30 uczniów przez ukończenie warsztatów i kursów zgodnie
    z zapotrzebowaniem rynku pracy,
  2. Podniesienie umiejętności praktycznych do przyszłego zatrudnienia 30 uczniów przez ukończenie staży zawodowych.

Dla uczniów zostały zorganizowane kursy z kompetencji miękkich, kursy zawodowe oraz staże zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców.