2016

Projekt 2.2 RPO „Innowacje w Tuławkach” realizowany w partnerstwie z gminą Dywity, RPWM.02.01.00-28-0117/16, okres: 2016-12-01 do 2017-06-30, wartość: 172 125,00, 120 BO zajęcia z kompetencji kluczowych TIK, wyposażenie TIK oraz szkolenie kadry, projekt zakończony, wskaźniki osiągnięte w 100%, rozliczony końcowy wniosek o płatność.

Projekt 2.2 RPO „TIK – TAK” realizowany w partnerstwie z gminą Górowo Iławeckie, RPWM.02.01.00-28- 0117/16, okres: 2016-12-01 do 2017-06-30, wartość: 321 000,00 zł, 240 BO, zajęcia z kompetencji kluczowych TIK, wyposażenie TIK oraz szkolenie kadry, projekt zakończony, wskaźniki osiągnięte w 100%, rozliczony końcowy wniosek o płatność.

Projekt 2.1 RPO „Przedszkolaki na medal” realizowany w partnerstwie z gminą Górowo-Iławeckie, RPWM.02.01.00- 28-0117/16, okres: 2016-08-01 do 2017-08-31 , wartość: 296 374,88, zajęcia z kompetencji kluczowych dla 125 dzieci, 1 utworzony nowy oddział przedszkolny oraz szkolenie kadry, projekt zakończony, wskaźniki osiągnięte w 100%.

Projekt 2.1. RPO „Bajkowe przedszkole” realizowany w partnerstwie z gminą Dywity, RPWM.02.01.00-28-0125/16, okres: 2016-12-01 do 2017-08-31, wartość: 76 355,00, zajęcia z kompetencji kluczowych dla dzieci, projekt zakończony, wskaźniki osiągnięte w 100%.