Kompleksowa diagnoza rozwoju umysłowego i gotowości 6-latka do podjęcia nauki w szkole z wydaniem opinii

Badanie psychologiczne w  momencie rozpoczynania nauki pozwolą określić mocne  słabsze strony przyszłego pierwszaka, odkryć ewentualne zagrożenie dysleksją lub dyskalkulią oraz zaplanować pracę z dzieckiem w ciągu roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki. Dobry start w szkole ma ogromne znaczenie dla całego życia dziecka. Dlatego warto przygotowywać ten start już od obowiązku przygotowania przedszkolnego, a nawet jeszcze wcześniej. Badania, testy mają formę zabawy (dziecko rysuje, składa puzzle, rozwiązuje łamigłówki itp.), nie powodują stresu ani nadmiernego przemęczenia.

Po badaniu rodzice otrzymują od psychologa szczegółowe informacje na temat:

ogólnej inteligencji i  uzdolnień, dziecka, poziomu rozwoju poszczególnych sfer intelektualnych  tj. myślenie, percepcja, pamięć, zdolności arytmetyczne, wiedza ogólna, istotnych w początkach edukacji, występowania ewentualnych zagrożeń dysleksją i dyskalkulią.
Udzielamy także wskazań, jak pracować z dzieckiem w domu i przedszkolu, aby zagwarantować mu optymalny start w szkole.

Zapraszamy  rodziców z dziećmi.