Diagnoza przyczyn ogólnych trudności w nauce z wydaniem opinii dla szkoły

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież (z rodzicami) Psycholog  przeprowadzi wywiad z rodzicami, przebada ucznia za pomocą testów np.: inteligencji, osobowości, wyda opinię dla szkoły o dostosowaniu wymagań ze wszystkich przedmiotów do możliwości ucznia.

Opinia zawiera także zalecenia do terapii pedagogicznej, która pomoże lepiej rozwinąć możliwości  dziecka. Dzięki niej nauczyciele będą mogli dostosować wymagania z przedmiotów a uczeń jeśli będzie pracował – zacznie otrzymywać bardziej pozytywne oceny.

Na pierwsze badanie prosimy o przyniesienie:

  • opinii o uczniu napisanej przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego
  • opinii wydanych przez  poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane)

Rodzic składa pisemny wniosek o badanie.