Diagnoza przyczyn dysleksji i dysgrafii oraz wydania opinii

Nieumiejętność sprawnego czytania, brzydkie pismo i liczne błędy ortograficzne bardzo negatywnie wpływają na oceny szkolne, wyniki egzaminów, a także na samopoczucie i rozwój psychiczny dziecka. Dysleksję można zapobiegać przez min. ćwiczenia dobrane do indywidualnych trudności ucznia, wykonywanych samodzielnie w domu lub podczas terapii z pedagogiem lub psychologiem.

Przyczyny dysleksji są różne u poszczególnych osób, dlatego bardzo ważna jest dokładna diagnoza przeprowadzona przez psychologa i pedagoga, którzy na jej podstawie opracują zalecenia terapeutyczne.

Badanie składa się z dwóch części: psychologicznej i pedagogicznej, przeprowadzanych podczas dwóch spotkań w dowolnej kolejności

Na zakończenie przedstawiamy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazania, co  należy u dziecka rozwijać, by te trudności przezwyciężyć. Na jej podstawie wydajemy rodzicom pisemną opinię, którą powinni dostarczyć do szkoły.

Na pierwsze badanie prosimy o przyniesienie:

  • opinii o uczniu wypełnionej przez nauczyciela języka polskiego,
  • prac pisemnych napisanych odręcznie, zeszyty dziecka,
  • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
  • okularów korekcyjnych ( jeżeli dziecko posiada takie wskazania )

Rodzic składa pisemny wniosek o badanie.

Badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne pozwoli określić mocne i słabsze strony ucznia, odkryć ewentualne zagrożenie trudnościami w nauce i zorganizować dla niego zajęcia.