„MultiLandia w gminie Dywity”

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE/OLSZTYN

Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych 151 dzieci z zakresu programowania z TIK, języka angielskiego i eksperymentów oraz nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych 17 nauczycieli
w Przedszkolach wiejskich w gminie Dywity z zakresu technik i metod nauczania dzieci w przedszkolu do 01.04.2018 do 31.03.2020. Poza podstawą programową zgodnie z oczekiwaniami rodziców, przeprowadzoną Diagnozą potrzeb Przedszkola i w celu rozwoju edukacyjnego dzieci zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych:

  1. Programowanie z TIK,
  2. Język Angielski,
  3. Mały Inżynier i Eksperymenty

Każde przedszkole biorące udział w projekcie otrzyma wsparcie w postaci doposażenia placówki
w tablice multimedialne, podłogi interaktywne, zestawy laboratoryjne oraz zestawy kloców Lego WeeDo.