2015

Projekt „Wiedzieć więcej, umieć lepiej”, realizowany na terenie gminy Dywity, SP Tuławki, Poddziałanie 9.1.2 podniesienie szans edukacyjnych ucz. klas II i III Gim. w okresie IX 2014 – VI 2015, 90BO. Wartość: 426 718,66 zł, wskaźniki zrealizowane w 100%.