Terapia ogólnych trudności w uczeniu się

Zapraszamy dzieci i młodzież z różnego rodzaju trudnościami w nauce (dysleksja lub ryzyko dysleksji, brak gotowości szkolnej, trudności ogólne). Realizujemy wskazania z opinii wydanych przez nas i inne poradnie. Podczas terapii ćwiczymy słabiej rozwinięte funkcje umysłowe, a także pomagamy nadrobić zaległości szkolne i wzmocnić wiarę we własne możliwości.