Konsultacja psychologiczno-pedagogiczna

Udzielamy porad  i konsultacji w sprawach min: rozwoju dziecka, wychowania i edukacji.

Na pierwsze badanie można przynieść:

  • opinii o uczniu, świadectwa szkolne, zeszyty
  • opinie psychologiczne, badania medyczne
  • inne