Badanie inteligencji dzieci i dorosłych

Badanie inteligencji prowadzimy testem Wechslera (wersja dla dzieci i dorosłych) – jest to najczęściej na świecie stosowana metoda. Dzięki niemu uzyskamy  informację o ogólnym poziomie (tzw. ilorazie) inteligencji, lecz także o różnego rodzaju zdolnościach i umiejętnościach.

Na podstawie wyników testu psycholog określa się, które z powyższych zdolności są u dziecka (lub dorosłego) przeciętne, które przewyższają zdolności rówieśników, a które są słabiej rozwinięte. Badanie przydatne jest np. w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu, określenie poziomu inteligencji może też być potrzebne ze względów medycznych.

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.